Werk

Voor opdrachtgevers als provincie Drenthe, Prolander, SteenhuisMeurs, Stichting Oude Groninger Kerken, Noord Nederlands Orkest, Planmatige Kavelruil Drenthe, Museum Wierdenland en Natuurmonumenten schrijf ik o.a. beleidsdocumenten, toelichtingen, projectplannen, rapportages, nieuwsbrieven, webteksten, brochures en boekteksten. Ik denk actief mee over de inhoud en de strategie. Het samen met vormgevers ontwikkelen van een creatief concept is ook vaak onderdeel van een opdracht.