Werk

Voor opdrachtgevers als provincie Drenthe, Prolander, Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD), gemeente Groningen, SteenhuisMeurs, LAOS Landschapsarchitectuur, Stichting Oude Groninger Kerken, Noord Nederlands Orkest, Planmatige Kavelruil Drenthe, Museum Wierdenland, Natuurmonumenten, Specht Architecten, Berns Architectuur, MX13 en Sandra van Assen Stedenbouw schrijf ik o.a. beleidsdocumenten, visiedocumenten, toelichtingen, projectplannen, rapportages, nieuwsbrieven, webteksten, brochures en boekteksten. Ik denk actief mee over de inhoud en de strategie. Het samen met vormgevers ontwikkelen van een creatief concept is ook vaak onderdeel van een opdracht.