Communicatie over gebiedsontwikkeling

Voor Prolander, uitvoeringsorganisatie van Drenthe en Groningen, schrijf ik nieuwsbrieven in relatie tot de Gebiedsontwikkeling Hunze. Voor 2027 moet het beekdal van de Hunze een duurzaam ingericht natuurgebied zijn dat voldoet aan de Kaderrichtlijn Water. Perspectief voor de landbouw in het gebied is daarbij een belangrijke voorwaarde. Maatregelen die in dat kader worden getroffen zijn o.a. hermeandering van de beek, ruimte voor waterberging, herstel van natuurverbindingen en verbetering van de landbouwstructuur op basis van vrijwillige kavelruil door boeren en terreinbeheerders.

Terug naar overzicht