Schrijftrainingen op maat en ‘in company’

Wordt er binnen uw organisatie veel geschreven? En vindt u het belangrijk dat teksten foutloos, begrijpelijk en doeltreffend zijn? Dan kan een schrijftraining snel tot grote verbeteringen leiden. Touché verzorgt workshops voor kleine groepen, bij u op locatie en volledig op maat.

Het door u gewenste resultaat vormt het vertrekpunt. Aan de hand van teksten die deelnemers hebben geschreven, wordt vastgesteld wat qua lesstof en tijdsinvestering nodig is om dat resultaat te behalen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

 • Spelling en zinsbouw
 • Structuur en gebruik van structuurmiddelen
 • Argumentatie opbouwen
 • Tot de kern komen
 • Vlotte en actieve schrijfstijl
 • Ontvangergerichtheid
 • Toonzetting
 • Schrijven voor het web

Tijdens de bijeenkomsten – doorgaans maximaal drie van telkens een dagdeel – worden fragmenten uit de eigen teksten van deelnemers gebruikt in de uitleg en de oefeningen. Ervaring leert dat instructies en adviezen sneller aanslaan als het voorbeeldmateriaal voor iedereen herkenbaar is. Aan wat men al kan of weet, wordt geen aandacht besteed. Huiswerkopdrachten maken de training extra effectief. Elke deelnemer krijgt dan een persoonlijke terugkoppeling met correcties, uitleg en tips. Ter aanvulling op de training kan een naslagwerk worden samengesteld, ook weer geheel toegesneden op de schrijfpraktijk in uw organisatie.

Voorbeelden van trainingen die Touché heeft verzorgd

 • Voor secretaresses: foutloze, aantrekkelijke korte teksten voor nieuwsbrief, personeelsblad en website.
 • Voor een team van webredacteuren: schrijven voor intranet en internet.
 • Voor managers in de financiële sector: toegankelijke en transparante rapportages en beleidsnota’s.
 • Voor personeelsadviseurs: compact en doelmatig opstellen van notities, verslagen en adviezen.
 • Voor beleidsadviseurs: rapporteren en adviseren ten dienste van de monitoringcyclus.