Rapportages schetsateliers

Voor opdrachtgevers als Dienst Landelijk Gebied, Prolander, Waterschap Hunze en Aa’s en Landschapsbeheer Groningen heb ik inmiddels van ruim veertig schetsateliers verslag gedaan. Onder leiding van landschapsarchitecten verkennen de bij een ruimtelijke opgave betrokken partijen kansen voor ontwikkeling en koppeling van doelen. Het kan daarbij gaan om ecologische verbindingen, recreatieve infrastructuur, klimaatoplossingen, landbouw, cultuurhistorische versterking, regionale economie en leefbaarheid of combinaties daarvan. De rapportages worden ingezet als instrument bij beleidsontwikkeling en voor het verwerven van draagvlak in gebieden.

Terug naar overzicht