Nieuwsbrief voor boeren in grondwaterbeschermingsgebieden

Voor Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) schrijf ik de periodieke nieuwsbrief Balans, gericht op veehouders en akkerbouwers in grondwaterbeschermingsgebieden. In de nieuwsbrief komen onderwerpen aan de orde als de toepassing van sensortechnologie, milieuprestaties, resultaten in kennisgroepen, stimuleringsmaatregelen en regelgeving rond gewasbeschermingsmiddelen.

Terug naar overzicht