Projectplannen

Voor de Stichting Oude Groninger Kerken schrijf ik projectplannen voor doorbestemming van religieus erfgoed, zoals de monumentale kerken van Garmerwolde, Harkstede, Pieterburen, Onderdendam, Beerta en Overschild. Deze gebouwen worden doorbestemd tot bijvoorbeeld museum, expositieruimte, dorpshuis, bed & breakfast, recreatieve pleisterplaats of een combinatie daarvan. Primair doel van de projectplannen is fondsenwerving, maar de teksten bieden eveneens ondersteuning bij de communicatie met gemeenten, provincie, dorpsbewoners en projectpartners.

Vormgeving: 212 Fahrenheit, Groningen

Terug naar overzicht