Transformatiekader Kornwerderzand

Opstellen van een transformatiekader voor Kornwerderzand met beschermd dorpsgezicht in samenhang met verbreding van het sluiscomplex en versterking van de Afsluitdijk.

Opdrachtgever: provincie Fryslân
Uitgevoerd met: Berns Architectuur en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

Terug naar overzicht