Dorps- en stadsranden

Ontwikkeling van een toolbook met instrumentarium en inspiratie voor de waardering en aanpak van stads- en dorpsranden in de regio Groningen-Assen.

Opdrachtgever: Regio Groningen-Assen
Uitvoering: Kenniscentrum Landschap RUG, Anne Wolff en Sandra van Assen
Vormgeving: Gebroeders Ronner

Terug naar overzicht