Klimaat en ruimte

‘Voorbij de dijken – hoe Nederland met water werkt’, is geschreven door SteenhuisMeurs voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Ruimte en Water. Het boek laat ingrepen in het kust- en rivierenlandschap zien, die er – in het licht van de klimaatverandering – op zijn gericht om Nederland mooi, veilig en leefbaar te houden. Ik heb meegeschreven aan de projectteksten.

Uitgeverij: nai010 uitgevers
Vormgeving: Beukers Scholma

Terug naar overzicht