Open landschap Oldambt

Verkenning en visievorming met terreineigenaren, beheerders en bewoners gericht op behoud en herstel van het karakteristieke open landschap van het Oldambt in Oost-Groningen. Uitgevoerd met De Schetsploeg in opdracht van Landschapsbeheer Groningen.

Terug naar overzicht