Fochteloërveen Toekomstbestendig

Met deze folder informeert Natuurmonumenten publiek en gebiedspartners over verdroging en veenoxidatie in het Fochteloërveen en over maatregelen om dit natuurgebied toekomstbestendig te maken.

Vormgeving: … en vorm, Mensingeweer.

Terug naar overzicht